0
Your Cart

Op bezoek in 1ste klasse: voorwaarden

  • Heb respect voor elkaar en voor de organisator.
  • Hou de bus(sen) net, rein en droog. In alle bussen zijn zakjes voorzien om afval in te deponeren. Eten en roken op de bus is verboden.
  • Drank meenemen buiten de bus is verboden. Dit geldt ook op de parking nabij het stadion en onderweg
  • Volgens de wet is het verplicht de veiligheidsgordels te gebruiken indien ze aanwezig zijn in de bus.
  • De chauffeur beslist of de toiletten open zijn of niet.
  • Aan hooliganisme doen wij NIET mee.
  • In Anderlecht zullen extra controles worden gehouden op wildplassen en pv’s worden opgemaakt. Hou er rekening mee.
  • Bij problemen kan je steeds terecht bij de organisatie, dit wordt op uw vraag ook discreet behandeld.
  • Tickets en aanvragen kunnen geweigerd worden door de organisatie. Deze actie is enkel geldig voor clubleden, medewerker en sympathisaten van KFC Beekhoek, aanvragen vanuit andere organisaties worden niet aanvaard. Bij twijfel, neem eerst contact op met jeugd@kfcbeekhoek.be
  • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Heb je bv een stadionverbod dan is het logisch dat er geen ticket kan aangekocht worden via ons.

Sportieve groeten,

Het jeugdbestuur